page_banner

ОЕМ СЕРВИС

Графикон на тек на нарачки

Обезбедуваме производи со совршена технологија на обработка, напредно техничко ниво, комплетни средства за тестирање, висок стандард и висок квалитет.

Иновации во технологијата на производите, иновации во услугите со висок квалитет, за да се задоволат различните потреби на клиентите и да се решат проблемите за корисниците во технологијата и по продажбата.

Ако барате сопствен трансформатор, ве молиме контактирајте со нас!

OEM договор

Со цел да се даде целосна игра на ресурсите предности на претпријатијата од двете страни, во согласност со принципот на взаемна корист, победа-победа и заеднички развој, двете страни ги постигнаа следните услови за производство на OEM:

1. Размената на материјали за кредити на претпријатието помеѓу двете страни мора да биде автентична и ефективна, инаку загубите што произлегуваат од тоа паѓаат на товар на страната што прекршува.

2. Начини на соработка

1. Страната А ѝ доверува на страната Б да произведува трансформатори и други производи со името на компанијата, адресата и идентификацијата на брендот на Страната А. Страната Б гарантира дека произведените производи не ги повредуваат правата на интелектуална сопственост и легитимните права и интереси на која било трета страна.

2. Страната Б гарантира дека показателите за обезбедените производи се усогласени со тековните стандарди за производи на клиентите и релевантните барања на националните стандарди, како и дека обезбедените производи се во согласност со релевантните барања за заштита на животната средина.

3. OEM производите се продаваат целосно од страната А. Партијата Б не е одговорна за продажбата.Страната Б нема да ги продава производите на OEM доверени од страната А на трета страна.

4. По истекот или раскинувањето на соработката, Страната Б нема да ги репродуцира или продава производите со логото на брендот на Страната А во која било форма.

5. Страната А има право да испрати персонал за надзор на суровините, додатоците, целиот процес на производство, квалитетот на производот итн. на OEM производите.Партијата Б соработува и помага со сите напори.

3. Место, начин и цена на испорака (испорака)

1. За тоа одлучуваат двете страни преку консултација.

2. Трошоците за пакување на производот и изработка на чинии ќе се договараат помеѓу двете страни.

4. Барања за пакување и заштита на производот

1. Страната А ќе обезбеди нацрти на дизајн за пакување, кутии во боја, упатства, етикети, таблички со имиња, сертификати за сообразност, гарантни картички итн. Страната Б ќе ги сноси трошоците за набавка, производство и производство, а Страната А ќе ги потврди и запечати примероци.

2. По истекот или прекинувањето на соработката помеѓу двете страни, Страната Б нема право да користи или произведува производ со логото на Страната А на кој било начин.

5. Менаџмент на бренд

1. Сопственоста на трговската марка обезбедена од страната А (вклучувајќи го дизајнот на пакувањето, графиката, кинеските знаци, англискиот и неговата комбинација итн.) припаѓа на страната А. Страната Б ќе ја користи трговската марка во опсегот овластен од страната А и нема да пренос или проширување на опсегот на неговата употреба без овластување.

2. По истекот или прекинувањето на соработката помеѓу двете страни, Страната Б нема право да користи или произведува производ со логото на Страната А на кој било начин.

6. Услуга по продажбата

1. За периодот по продажбата и гаранцијата ќе се преговара помеѓу двете страни.

2. Страната Б строго ги исполнува релевантните обврски пропишани во Законот за квалитет на производот на Народна Република Кина.Страната Б ќе вложи максимални напори да ги реши проблемите со враќање и размена на стоки предизвикани од проблемите со квалитетот на Страната Б, а поврзаните трошоци ќе бидат на товар на страната Б;Страната А ќе биде одговорна за поврзаните трошоци настанати при оштетување на производите предизвикани од ненормална употреба.